Σεμινάρια και ημερίδες στο Congo Palace

 

Η επιτυχία των επαγγελματικών εκδηλώσεων στηρίζονται σε πολλές και διαφορετικές παραμέτρους: Στην επιλογή του χώρου, στις δυνατότητες διαρρύθμισης, στον τεχνολογικό εξοπλισμό, στην τεχνογνωσία και στην εμπειρία του προσωπικού, στην ποικιλία των παροχών κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αλλά και των ενδιάμεσων διαλειμμάτων. Το Congo Palace, με προσωπικό που διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διεξαγωγή εκδηλώσεων και τρεις εξαιρετικές αίθουσες σε υποδομή και εξοπλισμό, πληροί όλες αυτές τις προϋποθέσεις επιτυχίας κάθε επαγγελματικής εκδήλωσης, σεμιναρίου ή ημερίδας. Οι εταιρίες που έχουν εμπιστευτεί σ' εμάς τη διεξαγωγή των επαγγελματικών τους εκδηλώσεων επιβεβαιώνουν έμπρακτα τις δυνατότητές μας στην οργάνωση συνεδρίων στην Αθήνα.